บริษัท ขนส่งสินค้าไปภาคอีสาน บริการส่งพัศดุ เร็ว ปลอดภัย 100%

ขนส่งสินค้าไปภาคอีสาน

สอบถามข้อมูล 089-649-1111

สอบถามข้อมูล 089-609-1111

กดแอดไลน์ @ittransport

ขนส่งสินค้าไปภาคอีสาน

We Carry, We Care – IT TRANSPORT

รายละเอียดแต่ละจังหวัด – ขนส่งสินค้าไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กดเลือกจังหวัด
 • กาฬสินธุ์
 • ร้อยเอ็ด
 • ยโสธร
 • เลย
 • สกลนคร
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อำนาจเจริญ
 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • บึงกาฬ
 • ขอนแก่น
 • ชัยภูมิ
 • นครพนม
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ศรีสะเกษ
 • สุรินทร์

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 18.00

อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ -ต.กาฬสินธุ์ -ต.เหนือ -ต.หลบ -ต.ไผ่ -ต.ลำปาว -ต.ลำพาน -ต.เชียงเครือ -ต.โพนทอง -ต.นาจารย์

อำเภอ ยางตลาด -ต.ยางตลาด -ต.หัวงัว -ต.อุ่มเม่า -ต.บัวบาน -ต.นาเชือก -ต.เขาพระนอน

อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 18.00

อำเภอกมลาไสย   – ต.เจ้าท่า  ต.ธัญญา  ต.หลักเมือง

อำเภอกุฉินารายณ์  – ต.กุดค้าว  ต.บัวขาว  ต.สมสะอาด

อำเภอสมเด็จ   – ต.ศรีสมเด็จ  ต.มหาไชย

อำเภอห้วยผึ้ง  – ต.คำบง  ต.นิคมห้วยผึ้ง

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปร้อยเอ็ด


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 13.00 – 18.00

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รถวิ่งเข้า ต.ในเมือง ต.ดงลาน  ต.โนนรัง  ต.สะอาดสมบูรณ์  ต.นาโพธิ์  ต.เมืองทอง  ต.หนองแวง ต.โนนตาล ต.รอบเมือง ต.เหนือเมือง


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 13.00 – 18.00

 อำเภอเกษตรวิสัย – ต.เกษตร  ต.เมืองบัว ต.เหล่าหลวง ต.สิงโคก  ต.บ้านฝาง  ต.หนองแวง

อำเภอเสลภูมิ – ต.กลาง  ต.ท่าม่วง  ต.ขวาว  ต.ขวัญเมือง ต.เกาะแก้ว

อำเภอโพนทอง – ต.โพธิ์ทอง ต.แวง  -ต.สระนกแก้ว  -ต.โคกสูง ต.โนนชัยศรี

อำเภอสุวรรณภูมิ -ต.สระคู -ต.ดอกไม้ -ต.หัวช้าง -ต.ช้างเผือก 

อำเภอธวัชบุรี  -ต.นิเวศน์  -ต.ธงธานี  -ต.ธวัชบุรี  -ต.อุ้มเม้า  -ต.มะอึ 

อำเภอพนมไพร -ต.พนมไพร ต.แสนสุข  ต.กุดน้ำใส  ต.สระแก้ว  ต.โพธิ์ใหญ่

อำเภอจตุรพักตรพิมาน -ต.หัวช้าง -ต.เมืองหงส์ -ต.ลิ้นฟ้า -ต.ศรีโคตร –

 อำเภอจังหาร -ต.จังหาร  ต.ยางใหญ่  ต.คงสิงห์  ต.แสนชาต  ต.ปาฝา

 อำเภอเมืองสรวง -ต.หนองผือ

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดยโสธร


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อำเภอ เมืองยโสธร รถวิ่งเข้า – ต.ในเมือง – ต.น้ำคำใหญ่ – ต.ตาดทอง – ต.สำราญ – ต.เขื่องคำ

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อำเภอ เลิงนกทา รถวิ่งเข้า – ต.สวาท – ต.สามแยก – ต.กุดแห่                                                       

อำเภอ คำเขื่อนแก้ว รถวิ่งเข้า – ต.ลุมพุก – ต.ย่อ – ต.โพนทัน – ต.ดงแคนใหญ่                           

อำเภอ กุดชุม รถวิ่งเข้า – ต.กุดชุม

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดเลย

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อำเภอ เมืองเลย รถวิ่งเข้า-ต.กุดป่อง -ต.นาอ้อ -ต.น้ำหมาน -ต.นาอาน -ต.นาโป่ง -ต.ชัยพฤกษ์ -ต.ศรีสองรัก

อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) :
อำเภอ เอราวัณ รถวิ่งเข้า-ต.ผาอินทร์แปลง
อำเภอ วังสะพุง รถวิ่งเข้า -ต.วังสะพุง ต.ศรีสงคราม

อำเภอ หนองหิน รถวิ่งเข้า  ต.ตาดข่า ต.ปวนพุ

 

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสกลนคร


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อ.เมืองสกลนคร รถวิ่งเข้า   ต.ธาตุเชิงชุม ต.ขมิ้น ต.งิ้วด่อน ต.ท่าแร่ ต.เชียงเครือ ต.ธาตุนาแวง  ต.ดงมะไฟ ต.โนนหอม  ต.ห้วยยาง  ต.ฮางโฮง 

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อ.กุสุมาลย์ รถวิ่งเข้า   ต.กุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ ต.อุมจาน 

อ.พรรณานิคม รถวิ่งเข้า   ต.พรรณนา ต.พอกน้อย

อ.พังโคน รถวิ่งเข้า   ต.พังโคน ต.ม่วงไข่ ต.ไฮหย่อง

อ.สว่างแดนดิน รถวิ่งเข้า   ต.สว่างแดนดิน ต.แวง

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปหนองคาย


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 13.00 – 18.00

อ.เมืองหนองคาย รถวิ่งเข้า   ต.ในเมือง ต.มีชัย ต.โพธิ์ชัย ต.เวียงคุก ต.หาดคำ ต.ค่ายบกหวาน ต.พระธาตุพังพวน  ต.โพนสว่าง ต.ปะโค ต.เมืองหมี ต.กวนวัน ต.วัดธาตุ

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 13.00 – 18.00

อ.ท่าบ่อ รถวิ่งเข้า   ต.บ้านถ่อน ต.ท่าบ่อ

อ.โพนพิสัย รถวิ่งเข้า   ต.จุมพล ต.วัดหลวง ต.กุดบง ต.เซิม

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 13.00 – 18.00

อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู รถวิ่งเข้า-ต.หนองบัว -ต.หนองภัยศูนย์ -ต.โพธิ์ชัย -ต.ลำภู -ต.นาคำไฮ ต.โนนทัน

อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 13.00 – 18.00

อำเภอ นากลาง รถวิ่งเข้า-ต.นากลาง

อำเภอ นาวัง รถวิ่งเข้า -ต.นาเหล่า -ต.วังทอง -ต.เทพคีรี

 

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอำนาจเจริญ

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ – ต.บุ่ง

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

– อำเภอ เสนางคนิคม  – ต.เสนางคนิคม

– อำเภอ ลืออำนาจ – ต.อำนาจ

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอุดรธานี


 

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 18.00

อำเภอ เมืองอุดรธานี รถวิ่งเข้า ต.หมากแข้ง ต.นิคมสงเคราะห์ ต.หนองบัว ต.โนนสูง ต.หมูม่น ต.เชียงยืน

ต.หนองนาคำ ต.กุดสระ ต.บ้านเลื่อม ต.เชียงพิณ ต.สามพร้าว ต.บ้านจั่น ต.หนองขอนกว้าง

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 18.00

 อำเภอกุมภวาปี รถวิ่งเข้า  ต.พันดอน ต.แชแล ต.เชียงแหว ต.ปะโค ต.กุมภวาปี

อำเภอหนองหาน รถวิ่งเข้า   ต.หนองหาน ต.หนองเม็ก

อำเภอหนองวัวซอ รถวิ่งเข้า   ต.หนองวัวซอ

อำเภอบ้านดุง รถวิ่งเข้า  ต.บ้านดุง ต.ศรีสุทโธ

อำเภอไชยวาน รถวิ่งเข้า ต.ไชยวาน 


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอุบลราชธานี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 13.00 – 18.00

อำเภอ เมืองอุบลราชธานี รถวิ่งเข้า – ต.ในเมือง ต.ไร่น้อย – ต.แจระแม – ต.หนองบ่อ ต.ปะอาว- ต.ปทุม – ต.ขามใหญ่ ต.กุดลาด ต.กระโสบ ต.หัวเรือ ต.หนองขอน ต.ขี้เหล็ก

 อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 13.00 – 18.00

อำเภอ เขื่องใน รถวิ่งเข้า –  ต.เขื่องใน

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 100 บาทต่อบิล ** – ต.ก่อเอ้ ต.ยางขี้นก ต.สร้างถ่อ ต.ชีทวน ต.กลางใหญ่ ต.ค้อทอง ต.ท่าไห  ต.ธาตุน้อย ต.นาคำใหญ่ ต.บ้านกอก ต.บ้านไทย ต.ศรีสุข ต.สหธาตุ ต.หนองเหล่า ต.หัวดอน ต.แดงหม้อ ต.โนนรัง

อำเภอ ม่วงสามสิบ รถวิ่งเข้า – ต.ม่วงสามสิบ

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 100 บาทต่อบิล ** ต.นาเลิง ต.ยางโยภาพ ต.หนองไข่นก ต.เตย ต.เหล่าบก ต.ไผ่ใหญ่ ต.หนองเมือง ต.หนองเหล่า ต.ดุมใหญ่ ต.ยางสักกระโพหลุ่ ต.หนองช้างใหญ่ ต.โพนแพง

อำเภอ วารินชำราบ รถวิ่งเข้า  – ต.วารินชำราบ – ต.ธาตุ -ต.คำน้ำแซบ – ต.บุ้งหวาย – ต. แสนสุข – ต.เมืองศรีไค – ต.ห้วยขะยูง

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 100 บาทต่อบิล ** ต.สระสมิง ต.คำขวาง ต.คูเมือง ต.เมืองศรีไค ต.บุ่งไหม ต.โนนโหน ต.โพธิ์ใหญ่ ต.ท่าลาด ต.หนองกินเพล ต.โนนผึ้ง

อำเภอ พิบูลมังสาหาร รถวิ่งเข้า – ต.พิบูล

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.ทรายมูล ต.กุดชมภู ต.ดอนจิก ต.นาโพธิ์ ต.พิบูล ต.บ้านแขม ต.ระเว ต.หนองบัวฮี ต.อ่างศิลา ต.โนนกลาง ต.โนนกาหลง ต.โพธิ์ศรี ต.ไร่ใต้

อำเภอ เดชอุดม รถวิ่งเข้า – ต.เดชอุดม -ต.นาส่วง

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.กุดประทาย ต.ตบหู ต.นากระแซง ต.ป่าโมง ต.โนนสมบูรณ์ ต.โพนงาม ต.กลาง ต.คำคลั่ง ต.ทุ่งเทิง ต.ท่าโพธ์ศรี ต.นาเจริญ ต.บัวงาม ต.สมสะอาด ต.แก้ง

อำเภอ ตระการพืชผล รถวิ่งเข้า – ต.ขุหลุ – ต.ตระการ -ต.เซเป็ด

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.คำเจริญ ต.ตากแดด ต.นาสะไม ต.บ้านแดง ต.หนองเต่า ต.เป้า ต.กระเดียน ต.กุดยาลวน ต.กุศกร ต.ขามเปี้ย ต.คอนสาย ต.ถ้ำแข้ ต.ท่าหลวง ต.นาพิน ต.สะพือ ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา ต.เกษม ต.เซเป็ด ต.โคกจาม ต.โนนกุง ต.ไหล่ทุ่ง

กิ่งอำเภอนาตาล ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.กองโพน ต.พังเคน ต.พะลาน ต.นาตาล

กิ่งอำเภอนาเยีย ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.นาดี ต.นาเยีย ต.นาเรือง

กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.แก่งโดม ต.ท่าช้าง ต.บุ่งมะแลง ต.สว่าง

กิ่งอำเภอน้ำขุ่น ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล **  ต.ขี้เหล็ก ต.ตาเกา ต.โคกสะอาด ต.ไพบูลย์

กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล **  ต.เหล่าเสือโก้ก ต.แพงใหญ่ ต.หนองบก ต.โพนเมือง

อำเภอกุดข้าวปุ้น ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.หนองทันน้ำ ต.โนนสวาง ต.กาบิน ต.ข้าวปุ้น ต.แก่งเค็ง

อำเภอดอนมดแดง ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.เหล่าแดง ต.ดอนมดแดง ต.ท่าเมือง

อำเภอตาลสุม ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.ตาลสุม ต.สำโรง ต.คำหว้า ต.จิกเทิง ต.นาคาย ต.หนองกุง

อำเภอทุ่งศรีอุดม ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.กุดเรือ ต.นาห่อม ต.นาเกษม ต.หนองอ้ม ต.โคกชำแระ

อำเภอนาจะหลวย** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.พรสวรรค์ ต.โสกแสง ต.นาจะหลวย ต.บ้านตูม ต.โนนสมบูรณ์ ต.โนนสวรรค์

อำเภอน้ำยืน** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.ยางใหญ่ ต.สีวิเชียร ต.บุเปื่อย ต.ยาง ต.เก่าขาม  ต.โซง ต.โดมประดิษฐ์

อำเภอบุณฑริก** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.นาโพธิ์ ต.บัวงาม ต.หนองสะโน ต.คอแลน ต.บ้านแมด  ต.ห้วยข่า ต.โนนค้อ ต.โพนงาม

อำเภอศรีเมืองใหม่** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.คำไหล ต.ดอนใหญ่ ต.นาคำ ต.หนามแท่ง ต.แก้งกอก ต.ตะบ่าย ต.นาเลิน ต.ลาดควาย ต.วาริน ต.สงยาง ต.เอือดใหญ่

อำเภอสำโรง** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล **  ต.ค้อน้อย ต.สำโรง ต.โคกก่อง ต.โคกสว่าง ต.โนนกาเล็น ต.ขามป้อม ต.บอนขามป้อม  ต.หนองไฮ ต.โนนกลาง

อำเภอสิริธร** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.ช่องเม็ก ต.นิคมลำโดมน้อย ต.ฝางคำ ต.โนนก่อ ต.คันไร่ ต.คำเขื่อนแก้ว

อำเภอเขมราฐ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.หนองสิม ต.เจียด ต.ขามป้อม ต.นาแวง ต.หนองนกทา ต.หนองผือ ต.หัวนา ต.เขมราฐ ต.แก้งเหนือ

อำเภอโขงเจียม** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.หนองแสงใหญ่ ต.ห้วยยาง ต.โขงเจียม ต.นาโพธิ์กลาง ต.ห้วยไผ่

อำเภอโพธิ์ไทร** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล **  ต.ม่วงใหญ่ ต.สำโรงต.เหล่างาม ต.โพธิ์ไทร ต.สองคอน ต.สารภี

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปบึงกาฬ


อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อ.เมืองบึงกาฬ รถวิ่งเข้า   ต.วิศิษฐุ์ ต.เมืองบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ์ ต.หอคำ

อ.พรเจริญ รถวิ่งเข้า   ต.ดอนหญ้านาง ต.หนองหัวช้าง

อ.โซ่พิสัย รถวิ่งเข้า   ต.โซ่ ต.คำแก้ว

อ.ปากคาด รถวิ่งเข้า    ต.ปากคาด

อ.ศรีวิไล รถวิ่งเข้า   ต.ศรีวิไล


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดขอนแก่น


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 18.00

อำเภอเมืองขอนแก่น  -ต.ในเมือง -ต.สำราญ -ต.โคกสี -ต.ท่าพระ -ต.บ้านทุ่ม -ต.เมืองเก่า -ต.พระลับ -ต.สาวะถี -ต.บ้านค้อ -ต.แดงใหญ่ -ต.ศิลา -ต.บ้านเป็ด -ต.หนองตูม -ต.บึงเนียม -ต.โนนท่อน

                 

อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 18.00

กิ่งอำเภอ โนนศิลา -ต.โนศิลา  ต.โนนแดง  ต.บ้านหัน ต.หนองปลาหมอ   ต.เปลือยใหญ่  

อ.กระนวน –ต.หนองโก ต.ห้วยโจด  ต.ห้วยยาง ต.บ้านฝาง  ต.ตูนสาด  ต.หนองใน 

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.น้ำอ้อม ต.หนองกุงใหญ่ ต.หัวนาคำ

อ.บ้านแฮด – ต.บ้านแฮด  ต.โนนสมบูรณ์  ต.โคกสำราญ  ต.บัวใหญ่หนองแชง

อ.น้ำพอง  – ต.น้ำพอง ต.หนองกุง  ต.วังชัย  ต.ทรายมูล ต.ท่ากระเสริม  ต.พังทุย  ต.กุดน้ำใส  

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.บัวเงิน ต.บัวใหญ่ ต.บ้านขาม ต.ม่วงหวาน ต.สะอาด

อ.บ้านไผ่ – ต.บ้านไผ่ ต.หนองน้ำใส ต.แคนเหนือ

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.บ้านลาน  ต.ป่าปอ ต.ภูเหล็ก ต.หัวหนอง ต.หินตั้ง ต.เทศบาลตำบลบ้านไผ่  ต.เมืองเพีย

อ.บ้านฝาง – ต.บ้านฝาง ต.โนนฆ้อง ต.บ้านเหล่า ต.ป่ามะนาว

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.ป่าหวายนั่ง  ต.หนองบัว  ต.โคกงาม

อำเภอพล  – ต.เมืองพล ต.เก่างิ้ว  ต.โนนข่า  ต.ลอมคอม  ต.โจดหนองแก  ต.โสกนกเต็น  ต.หัวทุ่ง

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.หนองมะเขือ ต.หนองแวงนางเบ้า ต.หนองแวงโสกพระ ต.เพ็กใหญ่ ต.โคกสง่า

อำเภอชุมแพ – ต.ชุมแพ ต.โนนสะอาด  ต.โนนหัน  ต.หนองไผ่ ต.วังหินลาด 

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.ขัวเรียง  ต.นาหนองทุ่ม ต.นาเพียง ต.หนองเขียด ต.หนองเสาเล้า ต.โนนอุดม ต.ไชยสอ

อำเภอหนองเรือ  – ต.หนองเรือ ต.บ้านกุง

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.กุดกว้าง  ต.จระเข้ ต.บ้านผือ ต.บ้านเม็ง ต.ยางคำ  ต.โนนทอง ต.โนนทัน ต.โนนสะอาด

อ.หนองสองห้อง – ต.หนองสองห้อง  ต.โนนธาตุ  ต.หนองม็ก  ต.สำโรง  ต.คึมชาด  ต.หนองไผ่ล้อม

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.ดงเค็ง ต.ดอนดั่ง ต.ดอนดู่ ต.ตะกั่วป่า ต.วังหิน ต.หันโจด

อ.เปลือยน้อย –  ต.เปื่อยน้อย ต.วังม่วง   ต.ขามป้อม  ต.สระแก้ว  

อ.มัญจาคีรี  –  ต.ท่าศาลาต.กุดเค้า ต.สวนหมอน  ต.หนองแปน  ต.โพนเพ็ค  ต.คำแคน ต.นางาม

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.นาข่า

อ.แวงน้อย –  ต.แวงน้อย  ต.ก้านเหลือง   ต.ละหานนา  ต.ท่านางแมว ต.ท่าวัด ต.ทางขวาง

อ.ชนบท – ต.ชนบท  ต.กุดเพียขอม ต.วังแสง ต.โนนพะยอม  ต.บ้านแท่น  ต.ศรีบุญเรือง

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.ปอแดง ต.ห้วยแก

อ.ภูผาม่าน  -ต.โนนคอม   ต.นาฝาย  ต.ภูผาม่าน

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.วังสวาบ ต.ห้วยม่วง

อ.อุบลรัตน์  – ต.โคกสูง  ต.บ้านดง  ต.นาคำ  ต.ศรีสุขสำราญ ต.ทุ่งโป่ง 

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.เขื่อนอุบลรัตน์

อ.ภูเวียง  –  ต.ภูเวียง ต.บ้านเรือ  ต.ในเมือง  ต.กุดขอนแก่น  ต.หว้าทอง  ต.นาชุมแสง ต.นาหว้า

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** ต.ดินดำ ต.ทุ่งชมพู  ต.สงเปื่อย ต.หนองกุงธนสาร ต.หนองกุงเซิน ต.เข้าน้อย ต.เมืองเก่าพัฒนา

อ. เขาสวนกวาง  –  ต.เขาสวนกวาง  ต.ดงเมืองแอม  ต.นางิ้ว  ต.โนนสมบูรณ์

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** ต.คำม่วง

กิ่งอำเภอซำสูง** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** – ต.กระนวน ต.คำแมด ต.คูคำ ต.บ้านโนน ต.ห้วยเตย

กิ่งอำเภอหนองนา – ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** – ต.กุดธาตุ ต.ขนวน ต.บ้านโคก

กิ่งอำเภอโคกโพธ์ – ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** – ต.ซับสมบูรณ์ ต.นาแพง ต.บ้านโคก ต.โพธิ์ไชย

อ.พระยืน – ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** – ต.ขามป้อม ต.บ้านโต้น ต.พระบุ ต.พระยืน ต.นองแวง

อ.สีชมพู – ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** – ต.ซำยาง ต.ดงลาน ต.พนาจาน ต.บริบูรณ์ ต.บ้านใหม่ ต.ภูห่าน ต.วังเพิ่ม ต.ศรีสุข ต.สีชมพู ต.หนองแดง

อ.แวงใหญ่ – ** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** – ต.คอนฉิม ต.แวงใหญ่ ต.โนนทอง ต.โนนสะอาด ต.ใหม่นาเพียง 

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดชัยภูมิ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 16.00

อำเภอ เมืองชัยภูมิ  รถวิ่งเข้า – ต.ในเมือง – ต.รอบเมือง – ต.นาฝาย – ต.บ้านค่าย – ต.กุดตุ้ม – ต.บ้านเล่า – ต.หนองนาแซง – ต.ชีลอง – ต.บุ่งคล้า – ต.ลาดใหญ่

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 16.00

อำเภอ จตุรัส รถวิ่งเข้า – ต.บ้านกอก – ต.หนองบัวโคก

อำเภอ ภูเขียว รถวิ่งเข้า – ต.ผักปัง – ต.กวางโจน – ต.โอโล

อำเภอ บ้านเขว้า รถวิ่งเข้า – ต.บ้านเขว้า

อำเภอ แก้งคร้อ รถวิ่งเข้า – ต.ช่องสามหมอ – ต.หนองไผ่

อำเภอ คอนสวรรค์ รถวิ่งเข้า – ต.คอนสวรรค์ – ต.โคกมั่งงอย – ต.โนนสะอาด


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดนครพนม


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 15.00 – 18.00

อำเภอ เมืองนครพนม -ต.ในเมือง -ต.นาทราย -ต.นาราชควาย -ต.กุรุคุ -ต.บ้านผึ้ง -ต.อาจสามารถ -ตขามเฒ่า -ต.บ้านกลาง -ต.ท่าค้อ -ต.หนองญาติ -ต.ดงขวาง -ต.วังตามัว -ต.โพธิ์ตาก


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 15.00 – 18.00

อำเภอ ธาตุพนม -ต.ธาตุพนม -ต.ฝั่งแดง -ต.โพนแพง -ต.พระกลางทุ่ง -ต.นาถ่อน -ต.แสนพัน -ต.นาหนาด -ต.ธาตุพนมเหนือ
อำเภอ นาแก -ต.นาแก -ต.หนองสังข์ -ต.พิมาน -ต.หนองบ่อ -ต.บ้านแก้ง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดนครราชสีมา


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 16.00

อำเภอ เมืองนครราชสีมา รถวิ่งเข้า- ต.ในเมือง – ต.โพธิ์กลาง ต.หนองจะบกต.โคกสูง – ต.หนองระเวียงต.ปรุใหญ่ ต.มะเริง –  ต.จอหอ – ต.โคกกรวดต.ไชยมงคลต.หนองบัวศาลาต.พะเนา ต. สุรนารี ต. ตลาด – หนองไผ่ล้อม – ต.หัวทะเล – ต.หมื่นไวย – ต.บ้านเกาะ– ต.บ้านโพธิ์ – ต.หนองกระทุ่ม – ต.หนองไข่น้ำ – ต.บ้านใหม่ ต.พุดซา


อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 16.00

อำเภอ พระทองคำ รถวิ่งเข้า  – ต.สระพระ – ต.พังเทียม 

อำเภอ โนนไทย รถวิ่งเข้า  – ต.โนนไทย – ต.ด่านจาก
อ.ปากช่อง รถวิ่งเข้า – ต.ปากช่อง – ต.หนองสาหร่าย – ต.จันทึก

อำเภอ ห้วยแถลง รถวิ่งเข้า  – ต.ห้วยแถลง – ต.ทับสวาย -ต.หินดาน

อำเภอ จักราช รถวิ่งเข้า  – ต.จักราช

อำเภอ สูงเนิน รถวิ่งเข้า  – ต.สูงเนิน – ต.มะเกลือเก่า – ต.มะเกลือใหม่ 

อำเภอ สีคิ้ว รถวิ่งเข้า  – ต.สีคิ้ว – ต.มิตรภาพ

อำเภอ โนนสูง รถวิ่งเข้า  – ต.โนนสูง – ต.ดอนชมพู – ต.โตนด – ต.ดอนหวาย – ต.ธารปราสาท

อำเภอ ประทาย รถวิ่งเข้า  – ต.ประทาย  

อำเภอ บัวใหญ่ – ต.บัวใหญ่ – ต.ขุนทอง – ต.เสมาใหญ่

อำเภอ พิมาย รถวิ่งเข้า  ต.ในเมือง – ต.สัมฤทธิ์ –  ต.นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ ด่านขุนทด – ต.ด่านขุนทด –  ต.สระจรเข้ – ต.ด่านนอก รถวิ่งเข้า  – ต.หนองบัวตะเกียด – ต.ด่านใน

อำเภอบัวใหญ่ – รถวิ่งเข้า ต.บัวใหญ่  ต.ขุนทอง  ต.เสมาใหญ่

อำเภอ โชคชัย รถวิ่งเข้า  – ต.กระโทก – ต.ท่าอ่าง – ต.ด่านเกวียน – ต.โชคชัย

อำเภอ ปักธงชัย รถวิ่งเข้า  – ต.เมืองปัก – ต.ตะคุ – ต.ธงชัยเหนือ


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดบุรีรัมย์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 16.00

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รถวิ่งเข้า   ต.ในเมือง –  ต.อิสาณ – ต.ชุมเห็ด ต.บ้านยาง

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 16.00

อำเภอ ลำปลายมาศ รถวิ่งเข้า   ต.ลำปลายมาศ – ต.หนองคู

อำเภอ กระสัง  รถวิ่งเข้า    ต.กระสัง

อำเภอ ประโคนชัย รถวิ่งเข้า  – ต.ประโคนชัย – ต.โคกม้า

อำเภอ นางรอง  รถวิ่งเข้า   ต.นางรอง – ต.ถนนหัก – ต.หนองโบสถ์

อำเภอ หนองกี่ – ต.หนองกี่  – ต.ทุ่งกระตาด – ต.ทุ่งกระเต็น

อำเภอ พุทไธสง รถวิ่งเข้า    ต.พุทไธสง – ต.บ้านจาน

อำเภอ คูเมือง รถวิ่งเข้า   ต.คูเมือง – ต.หนองขมาร

อำเภอ สตึก  รถวิ่งเข้า   ต.สตึก – ต.นิคม

อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ รถวิ่งเข้า   ต.หนองแวง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดมหาสารคาม


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 18.00

อำเภอ เมืองมหาสารคาม รถวิ่งเข้า -ต.ตลาด -ต.เขวา -ต.ท่าตูม -ต.แวงน่าง -ต.โคกก่อ -ต.ดอนหว่าน -ต.เกิ้ง -ต.แก่งเลิงจาน -ต.ท่าสงคอน -ต.ลาดพัฒนา -ต.หนองปลิง -ต.ห้วยแอ่ง -ต.หนองโน -ต.บัวค้อ ต.หนองแสง

อำเภอ โกสุมพิสัย รถวิ่งเข้า -ต.หัวขวาง -ต.วังยาว -ต.เขวาไร่ -ต.แพง -ต.แก้งแก -ต.หนองเหล็ก -ต.หนองบอน


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกสามวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 18.00

อำเภอ วาปีปทุม รถวิ่งเข้า -ต.เสือโก้ก ต.หนองแสง

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** – ต.ขามป้อม ต.ดงใหญ่ ต.หนองไฮ ต.งัวบา ต.นาข่า ต.บ้านหวาย ต.ประชาพัฒนา ต.หนองทุ่ม ต.หนองแสน ต.หัวเรือ ต.แคน ต.โคกสีทองหลาง ต.โพธิ์ชัย

อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย รถวิ่งเข้า -ต.ปะหลาน -ต.ก้ามป -ต.นาสีนวล -ต.ราษฎ์เจริญ -ต.หนองบัวแก้ว -ต.ลานสะแก -ต.ราษฎร์พัฒนา -ต.ภารแอ่น

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาทต่อบิล ** – ต.เม็กดำ ต.เวียงชัย ต.หนองบัว ต.เมืองเตา ต.เมืองเสือ ต.เวียงสะอาด

อำเภอ บรบือ -ต.บรบือ -ต.วังไชย -ต.หนองม่วง -ต.โนนราษี -ต.โนนแดง -ต.บัวมาศ -ต.หนองคูขาด -ต.วังใหม่ -ต.ยาง -ต.หนองสิม

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล **– ต.หนองจิก ต.โนนแดง ต.กำพี้ ต.ดอนงัว ต.บ่อใหญ่ ต.หนองโก

อำเภอ นาดูน รถวิ่งเข้า -ต.นาดูน

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** – ต.กู่สันตรัตน์ ต.ดงบัง ต.หนองไผ่ ต.หัวดง ต.ดงดวน ต.ดงยาง ต.พระธาตุ ต.หนองคู

อำเภอ นาเชือก รถวิ่งเข้า -ต.นาเชือก -ต.สำโรง -ต.หนองแดง -ต.เขวาไร่ -ต.หนองโพธิ์ -ต.ปอพาน -ต.หนองเรือ

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** – ต.สันป่าตอง ต.หนองกุง ต.หนองเม็ก

อำเภอยางสีสุราช -ต.ยางสีสุราช

** พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** – ต.นาภู ต.ขามเรียน ต.ดงเมือง ต.บ้านกู่ ต.หนองบัวสันตุ ต.แวงดง

กิ่งอำเภอ กุดรัง รถวิ่งเข้า -ต.กุดรัง -ต.นาโพธิ์ -ต.เลิงแฝก -ต.ห้วยเตย

**พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** – ต.หนองแวง

อำเภอ กันทรวิชัย รถวิ่งเข้า -ต.โคกพระ -ต.คันธารราษฎร์ -ต.มะค่า -ต.ท่าขอนยาง -ต.นาสีนวล -ต.ขามเรียง-ต.กุดใส้จ้อ

**พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 100 บาทต่อบิล ** ต.ศรีสุข ต.ขามเฒ่าพัฒนา ต.เขวาใหญ่

อำเภอ เชียงยืน รถวิ่งเข้า -ต.เชียงยืน -ต.หนองซอน -ต.กู่ทอง -ต.นาทอง -ต.เสื่อเฒ่า

**พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล ** – ต.ดอนเงิน ต.เหล่าบัวบาน ต.โพนทอง

อำเภอ แกดำ รถวิ่งเข้า – ต.แกดำ  ต.หนองแสง  ต.หนองกุง  ต.โนนภิบาล

**พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 100 บาทต่อบิล ** – ต.มิตรภาพ

อำเภอ โกสุมพิสัย รถวิ่งเข้า  ต.หัวขวาง ต.ยางน้อย  ต.หนองเหล็ก ต.หนองบัว ต.เหล่า  ต.วังยาว  ต.เขวาไร่  ต.เขื่อน   ต.หนองบอน  ต.แห่ใต้  ต.แพง  ต.แก้งแก ต.โพนงาม  ต.ดอนกลาง  ต.หนองกุงสวรรค์

**พื้นที่อยู่นอกพื้นที่บริการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อบิล **  – ต.ยางท่าแจ้ง ต.เลิงใต้

อำเภอ ชืนชม  รถวิ่งเข้า  ต.ชื่นชม  ต.กุดปลาดุก ต.เหล่าดอกไม้   ต.หนองกุ 

 

 

 

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดมุกดาหาร


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อำเภอ เมืองมุกดาหาร – ต.มุกดาหาร – ต.ศรีบุญเรือง – ต.บางทรายใหญ่ – ต.คำอาฮวน

อำเภอ นิคมคำสร้อย – ต.โชคชัย


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปศรีสะเกษ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อำเภอ เมืองศรีสะเกษ รถวิ่งเข้า – ต.เมืองเหนือ – ต.เมืองใต้– ต.ซำ – ต.หนองครก – ต.โพนข่า – ต.หญ้าปล้อง ต.หนองแก้ว – ต.น้ำคำ – ต.โพธิ์ – ต.หมากเขียบ – ต.หนองไผ่

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

อำเภอ กันทรารมย์ รถวิ่งเข้า  – ต.ดูน – ต.โนนสัง – ต.ละทาย

อำเภอ วังหิน รถวิ่งเข้า – ต.บุสูง – ต.ธาตุ – ต.โพนยาง

อำเภอ ยางชุมน้อย รถวิ่งเข้า – ต.ยางชุมน้อย

อำเภอ อุทุมพรพิสัย รถวิ่งเข้า – ต.กำแพง – ต.สำโรง – ต.ขะยูง – ต.ตาเกษ – ต.โพธิ์ชัย

อำเภอ ขุขันธ์ รถวิ่งเข้า –ต.กันทรารมย์  – ต.ห้วยเหนือ   

อำเภอ กันทรลักษ์ รถวิ่งเข้า  ต.น้ำอ้อม – ต.จานใหญ่ – ต.ภูเงิน – ต.กระแชง – ต.หนองหญ้าลาด  ต.เวียงเหนือ

อำเภอ ขุนหาญ รถวิ่งเข้า – ต.สิ – ต.พราน – ต.ไพร – ต.กระหวัน – ต.ขุนหาญ

อำเภอราษีไศล รถวิ่งเข้า – ต.เมืองคง

 

บริษัท I.T. TRANSPORT  CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสุรินทร์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 16.00

อำเภอ เมืองสุรินทร์ รถวิ่งเข้า – ต.ในเมือง – ต.สลักได – ต.คอโค – ต.เฉนียง – ต.นอกเมือง

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 16.00

อำเภอ ปราสาท รถวิ่งเข้า – ต.กังแอน – ต.บ้านพลวง

อำเภอ สังขะ รถวิ่งเข้า – ต.สังขะ – ต.บ้านชบ

อำเภอ ศีขรภูมิ รถวิ่งเข้า – ต.ระแงง – ต.จารพัต ต.เมืองที- ต.ราม

อำเภอ รัตนบุรี รถวิ่งเข้า– ต.รัตนบุรี – ต.ธาตุ – ต.น้ำเขียว ต.ไผ่

อำเภอ ท่าตูม รถวิ่งเข้า – ต.ท่าตูม – ต.พรมเทพ


We Cary, We Care – IT TRANSPORT

“ติดตามสินค้ากรอกเลขที่ใบขนส่งที่นี่”่

 

บริษัทขนส่งสินค้า ไอที ทรานสปอรต์ จำกัด รับบริการขนส่งสินค้า พัศดุ หรือสินค้าที่บรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว อาทิเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, เครื่องมือทางการแพทย์, สินค้าต่างๆเกือบทุกชนิด ที่ไม่ผิดกฎหมาย

โดยทาง ไอที ทรานสปอร์ต เห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมืออาชีพในการขนส่งสินค้า เพื่อความปลอดภัยและถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้จัดส่ง

เราบริการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อไปยัง 20 จังหวัดทางภาคอีสาน รวมทั้งจังหวัดอื่นๆในภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก . . . ด้วยประสบการณ์ในการขนส่งสินค้า พัศดุ มากว่า 10 ปี ของเรา ทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้า หรือ พัศดุ ทุกชิ้นของลูกค้าจะถึงมือผู้รับด้วยความปลอดภัย และตรงเวลาแน่นอน 100%

 We Carry, We Care – IT TRANSPORT