slider บริษัทขนส่งสินค้า IT-Transport 2
บริการขนส่งสินค้า ภาคกลาง , ตะวันตก , ตะวันออก , อีสาน

บริการขนส่งสินค้า IT TRANSPORT CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า

บริษัทขนส่งสินค้า ไอที ทรานสปอรต์ จำกัด (I.T. TRANSPORT.CO.,LTD) บริการ ขนส่งสินค้า พัศดุภัณฑ์ และสินค้าที่บรรจุหีบห่อเรียบร้อย อาทิเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ, คอมพิวเตอร์, เครื่องมือทางการแพทย์, ฯลฯ . . . ทาง ไอที ทรานสปอร์ต เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องอาศัลมืออาชีพในการขนส่ง เพื่อที่จะให้สินค้าทุกชิ้นของลูกค้าปลอดภัย 100%

พวกเราบริการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อไปยัง 20 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และด้วยประสบการณ์ในการขนส่งสินค้ากว่า 10 ปี ของพวกเรา ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้า หรือ พัศดุภัณฑ์ ทุกชิ้นจะถึงมือผู้รับด้วยความปลอดภัย และตรงเวลา แบบวันต่อวัน

 We Carry, We Care – IT TRANSPORT

บริษัทขนส่งสินค้า ITTRANSPORT CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ภาคกลาง

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปนครนายก


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ เมือง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปลพบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ ท่าวุ้ง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสิงห์บุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ เมือง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปชัยนาท


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอเมือง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอุทัยธานี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอเมือง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปนครสวรรค์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ โกรกพระ – อำเภอ พยุหะ – อำเภอ ตาคลี


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอยุธยา


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ บางปะอิน – อำเภอ ป่าโมก


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอ่างทอง


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ วิเศษชัยชาญ


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสุพรรณบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอเมือง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปนครปฐม


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ สามพราน – อำเภอ นครชัยศรี


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสมุทรสาคร


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอเมือง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสระบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอเมือง – อำเภอ หนองแค – อำเภอวังน้อย


บริษัทขนส่งสินค้า ITTRANSPORT CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปกาฬสินธุ์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 16.00

– อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ – อำเภอ ยางตลาด


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 16.00

– อำเภอสมเด็จ – อำเภอกมลาไสย – อำเภอกุฉินารายณ์ – อำเภอห้วยผึ้ง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปขอนแก่น


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 09.00 – 14.00

–  อำเภอเมืองขอนแก่น – อำเภอ หนองเรือ – อำเภอ พล – อำเภอ ชุมแพ 


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 09.00 – 14.00

– อำเภอบ้านฝาง – อำเภอ กระนวน – อำเภอ น้ำพอง – อำเภอ บ้านไผ่ – อำเภอโนนศิลา


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปชัยภูมิ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 14.00

– อำเภอ เมืองชัยภูมิ – อำเภอ จตุรัส


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 14.00

– อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ – อำเภอ ภูเขียว – อำเภอ บ้านเขว้า – อำเภอ แก้งคร้อ – อำเภอ คอนสวรรค์


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปนครพนม


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

– อำเภอ เมืองนครพนม


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

– อำเภอ ธาตุพนม – อำเภอ นาแก


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปโคราช


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 14.00

– อำเภอ เมืองนคราชสีมา – อำเภอ พระทองคำ – อำเภอ โนนไทย – อำเภอ ปากช่อง  – อำเภอ ห้วยแถลง – อำเภอ จักราช – อำเภอ สูงเนิน


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 14.00

– อำเภอ สีคิ้ว – อำเภอ โนนสูง – อำเภอ ประทาย – อำเภอ บัวใหญ่ – อำเภอ พิมาย – อำเภอ ด่านขุนทด – อำเภอ โชคชัย – อำเภอ ปักธงชัย


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปบุรีรัมย์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 14.00

– อำเภอเมืองบุรีรัมย์ – อำเภอ ลำปลายมาศ – อำเภอ กระสัง – อำเภอ ประโคนชัย – อำเภอ นางรอง – อำเภอ หนองกี่


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 14.00

– อำเภอ พุทไธสง – อำเภอ คูเมือง – อำเภอ สตึก – อำเภอ หนองบุญมาก – อำเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปมหาสารคาม


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 16.00

– อำเภอ มหาสารคาม  – อำเภอ โกสุมพิสัย 


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกสามวัน (ส่งภายใน 72 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 16.00

– อำเภอ กันทรวิชัย – อำเภอ วาปีปทุม – อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย – อำเภอ บรบือ – อำเภอ เชียงยืน – อำเภอกุดรัง – อำเภอนาเชือก

– อำเภอยางสีสุราช – อำเภอนาดูน


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปมุกดาหาร


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

– อำเภอ เมืองมุกดาหาร – อำเภอ นิคมคำสร้อย


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) :


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปยโสธร


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 16.00

– อำเภอ เมืองยโสธร – อำเภอ เลิงนกทา – อำเภอ คำเขื่อนแก้ว


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 16.00

– อำเภอ กุดชุม


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปร้อยเอ็ด


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 16.00

– อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 16.00

– อำเภอ เกษตรวิสัย – อำเภอ เสลภูมิ – อำเภอ โพนทอง – อำเภอ สุวรรณภูมิ – อำเภอ ธวัชบุรี อ.พนมไพร – อำเภอจังหาร –   อำเภอจตุรพักตรพิมาน – อำเภอเมืองสรวง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจังหวัดเลย


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 17.00

– อำเภอ เมืองเลย – อำเภอ วังสะพุง – อำเภอ เอราวัณ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) :


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปศรีสะเกษ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 16.00

– อำเภอ เมืองศรีสะเกษ – อำเภอ กันทรารมย์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 16.00

– อำเภอ วังหิน – อำเภอ ยางชุมน้อย – อำเภอ อุทุมพรพิสัย – อำเภอ ขุขันธ์ – อำเภอ กันทรลักษ์ – อำเภอ ขุนหาญ 


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสกลนคร


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 17.00

– อำเภอ เมืองสกลนคร – อำเภอ สว่างแดนดิน – อำเภอ กุสุมาลย์ – อำเภอ พังโคน – อำเภอ พรรณานิคม


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) :


บริษัท I.T. TRANSPORT  CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสุรินทร์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 14.00

– อำเภอ เมืองสุรินทร์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 08.00 – 14.00

– อำเภอ ปราสาท – อำเภอ สังขะ – อำเภอ ศีขรภูมิ – อำเภอ รัตนบุรี – อำเภอ ท่าตูม


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปหนองคาย


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 11.00 – 15.00

– อำเภอ เมืองหนองคาย


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 11.00 – 15.00

– อำเภอ ท่าบ่อ – อำเภอ เฝ้าไร่ – อำเภอ โพนพิสัย – สระไคร


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปหนองบัวลำภู


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 11.00 – 16.00

– อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู – อำเภอ นากลาง – อำเภอ นาวัง


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 11.00 – 16.00

– 


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอำนาจเจริญ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 12.00 – 16.00

– อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ – อำเภอ เสนางคนิคม – อำเภอ ลืออำนาจ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) :


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอุดรธานี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 14.00

– อำเภอ เมืองอุดรธานี – อำเภอ หนองหาร – หนองวัวซอ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 14.00

– อำเภอ กุมภวาปี – อำเภอ บ้านตุง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอุบลราชธานี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 16.00

– อำเภอ เมืองอุบลราชธานี – อำเภอ เขื่องใน – อำเภอ ม่วงสามสิบ – อำเภอ วารินชำราบ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 10.00 – 16.00

– อำเภอ พิบูลมังสาหาร – อำเภอ เดชอุดม – อำเภอ ตระการพืชผล


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปบึงกาฬ


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน :


อำเภอที่รถวิ่งเข้าวันเว้นวัน (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) : เวลาในการจัดส่ง : 14.00 – 18.00

– อำเภอ เมืองบึงกาฬ – อำเภอ ปากคาด – อำเภอ รัตนวาปี – อำเภอ โซ่พิสัย – อำเภอ ศรีวิไล – อำเภอ พรเจริญ


บริษัทขนส่งสินค้า ITTRANSPORT CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ภาคตะวันออก

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปฉะเชิงเทรา


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอเมือง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปชลบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ ศรีราชา – อำเภอ สัตหีบ – อำเภอ พัทยา – อำเภอ บ้านบึง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไประยอง


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ แกลง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปจันทบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ ท่าใหม่ – อำเภอ ขลุง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปตราด


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ เขาสมิง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปสระแก้ว


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อรัญประเทศ


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปปราจีนบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ ประจันต์ – อำเภอ กบินทร์บุรี


บริษัทขนส่งสินค้า ITTRANSPORT CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ภาคตะวันตก

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปราชบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ โพธาราม – อำเภอ บ้านโป่ง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปกาญจนบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ ท่ามะกา – อำเภอ ท่าม่วง


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปเพชรบุรี


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ เขาย้อย – อำเภอ ท่ายาง – อำเภอ ชะอำ


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปประจวบคีรีขันธ์


อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : เวลาทำการ

– อำเภอ หัวหิน – อำเภอ ปรานบุรี – อำเภอ กุยบุรี


ประเภทสินค้าที่บริการขนส่ง

  • พัสดุ สินค้า ทุกชนิด ที่มีการบรรจุอย่างมิดชิด เป็นหีบห่อ หรือ แพ็คเป็นกล่องเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, เครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์ออฟฟิศ, อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ฯลฯ
  • ขนาดของสินค้าสามารถส่งได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดใหญ่ เช่นขนาด 1 เมตร x 2 เมตร x 2 เมตร (ถ้าพัศดุมีขนาดใหญ่มาก กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับพนักงานของเราก่อน)
  • หากว่าสินค้าไม่สามารถบรรจุ แพ็ค หรือ ทำให้เป็นลักษณะหีบห่อ หรือเป็นกล่องได้ โปรดติดต่อเจ้าพนักงาน
  • ทางบริษัทไม่จัดส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด, สารเคมี, วัตถุไวไฟ รวมทั้งสินค้าที่อาจทำให้เกิดอันตรายในระหว่างการเดินทางขนส่ง ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้ขับรถส่งสินค้า หรือบุคคลที่สาม

ระบบติดตามสินค้าผ่านดาวเทียม (One Track)

ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม (ONETRACK)

บริษัทขนส่งสินค้า I.T. Transport Co.,Ltd. ได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัย Automatic Vehicle Location System หรือ AVLS  มาใช้ ซึ่งระบบนี้จะใช้ดาวเทียม GPS โดยมีรถส่งสินค้าจะมี GPS Receiver ระบุตำแหน่งของยานพาหนะ, ความเร็ว, ทิศทาง และความเร่งของพาหนะ

นอกจากนั้น รถขนส่งสินค้าของ ITTransport ยังมีระบบ Micro Controller ที่มีระบ Input/Output เพื่อแสดงค่าสถานะอุปกรณ์ในรถยนต์ เช่น อุณหภูมิ, Gauge วัดน้ำมัน, Shock Sensor เป็นต้น . . . เมื่อระบบ Micro Controller ทำงานร่วมกับระบบ GPS แล้ว ทำให้สามารถรู้ข้อมูลสถานะทั้งหมด และตำแหน่งของรถขนส่งสินค้าบนพื้นที่ได้แบบ Real-Time. ทำให้สามารถนำไปประยุต์ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารยานพนะทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งยานพาหนะส่วนตัวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ด้วยระบบทั้งหมดนี้ เราสามารถรับรู้การขับรถที่เร็วเกินควร สิ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับสินค้าได้, การเดินรถที่ผิดเส้นทาง หรือออกนอกเส้นทาง, การออกรถส่งสินค้าตรงเวลาหรือไม่, การตรวจอุณหภูมิภายในตัวรถขนส่ง, ลักษณะการขับรถ การเบรกรุนแรง หรือ ผิดปกติของรถขนส่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เรามีโอกาสรู้ถึงความปลอดภัยของตัวรถ รวมถึงสินค้าที่อยู่ในรถขนส่งด้วย

ผู้ที่ดูแลรถขนส่ง สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดข้างต้นได้แบบ Real-Time ยิ่งไปกว่านั้น. ผู้ดูแล สามารถสั่งการทางไกล ควบคุมการดับเครื่องยนต์รถขนส่ง สั่ง Central Lock ให้ทำงาน เมื่อเหตุการณ์ผิดปรกติได้อีกด้วย . . . ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยสั่งการได้ผ่านทาง Internet โดยแสดงผลพิกัดบนแผนที่ 3 มิติ ของ Google Earth และ Google Map / หรือจะสามารถควบคุมและดูแลผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นกัน

ด้วยเทคโนโลยีอันเหนือชั้นที่ IT Transport มอบให้ลูกค้า . . . ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งกับเรา ทุ่นแรง ปลอดภัย ประหยัด ลดการสูญเสียในการขนส่งและการบริหารยานพาหนะขนส่ง. ให้ลูกค้าผู้ใช้บริการได้รับสินค้าตรงเวลาและสินค้ามีสภาพ สมบูรณ์เมื่อถึงปลายทางเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้รับบริการขนส่ง

เราขนส่งสินค้าของท่านดั่งเป็นสินค้าของเราเอง – บริษัทขนส่งสินค้า IT Transport Co.,Ltd.