บริษัท ขนส่งสินค้าไปภาคกลาง ส่งด่วน รวดเร็ว ปลอดภัย 100%

ขนส่งสินค้าไป ภาคกลาง

สอบถามข้อมูล 089-649-1111

สอบถามข้อมูล 089-609-1111

กดแอดไลน์ @ittransport

ขนส่งสินค้าไป ภาคกลาง

We Carry, We Care – IT TRANSPORT

รายละเอียดแต่ละจังหวัด – ขนส่งสินค้าไป ภาคเหนือ

 • กดเลือกจังหวัด
 • อุตรดิตถ์
 • ลำพูน
 • สุโขทัย
 • เพชรบูรณ์
 • พิษณุโลก
 • พิจิตร
 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • พะเยา
 • ลำบาง
 • แพร่
 • น่าน
 • ตาก
 • กำแพงเพชร

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอุตรดิตถ์

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) : เวลาในการจัดส่ง : 9.00-12.00น.

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.ในเมือง ต.ท่าอิฐ  ต.วังสีสูบ  ต.พระแท่น  ต.คุ้งตะเภา

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) 

อำเภอลับแล   : รถวิ่งเข้า  ต.ลับแล   ต.ทุ้งยั้ง  ต.ชัยชุมพล


 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปลำพูน

อำเภอที่รถวิ่งเข้า

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า ส่งทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ต.ในเมือง ต.เหมืองง่า ต.อุโมงค์ / ต.ประตูป่า(มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 150 บาท/บิล)  

 


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปอุสุโขทัย

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) :

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  : ต.ในเมือง ต.บ้านหลุม  ต.เมืองเก่า  ต.บ้านสวน

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง)

อำเภอกงไกรลาส  : รถวิ่งเข้า  ต.กงไกรลาส

อำเภอศรีสำโรง   : รถวิ่งเข้า  ต.ท่าทอง  ต.ท่าเกษม

อำเภอสวรรคโลก  : รถวิ่งเข้า   ต.เมืองเก่า  ต.ปากน้ำ   ต.แก่งหลวง

อำเภอศรีสัชนาลัย  : รถวิ่งเข้า  ต.หาดเสี้ยว   ต.ท่าชัย


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปเพชรบูรณ์

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.ในเมือง ต.หล่มศัก  ต.ดงขวาง   ต.น้ำชุน

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) 

อำเภอหล่มเก่า : รถวิ่งเข้า  ต.หล่มเก่า (ส่งเฉพาะในตัวเทศบาลตำบลเท่านั้น)

อำเภอเข้าค้อ : รถวิ่งเข้า   ต.แคมป์สน  ต.เข็คใหญ่   ต.เข็คน้อย

อำเภอชนแดน  : รถวิ่งเข้า    ต.ท่าข้าม  ต.ชนแดน   ต.ดงขุย

 


 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปพิษณุโลก

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า ต.ในเมือง ต.วัดจันทร์  ต.สมอแข  ต.บ้านกร่าง  ต.บึงพระ  ต.วัดพริก  ต.ปากโทก  ต.บ้านคลอง  ต.ท่าโพธิ์  ต.หัวรอ  ต.อรัญญิก

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง)

อำเภอวังทอง  : รถวิ่งเข้า  ต.วังทอง  ต.ทรัพย์ไพรวัลย์  ต.สันติบันเทิง

อำเภอวัดโบสถ์  : รถวิ่งเข้า  ต.วัดโบสถ์   ต.ท่างาม

อำเภอบางระกำ : รถวิ่งเข้า  ต.บางระกำ


 

 

 

 

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปพิจิตร

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.ในเมือง ต.มะฆัง   ต.ท่าหลวง  ต.เขารูปช้าง  ต.บึงสีไฟ

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) 

อำเภอตะพานหิน  : รถวิ่งเข้า  ต.วังหลุม   ต.ตะพานหิน

อำเภอทับคล้อ : รถวิ่งเข้า  ต.ทับคล้อ  ต.เขาทราย

กิ่งอำเภอสากเหล็ก  : รถวิ่งเข้า  ต.บ้านเนินสมอ


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปเชียงใหม่

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.หนองป่าครั่ง ต. ฟ้าฮ่าม ต.ป่าตัน ต.สันผีเสื้อ ต.ศรีภูมิ ต.พระสิงห์ ต.ช้างคลาน ต. สุเทพ ต.ป่าแดด ต.หนองหอย ต.หายยา ต.ช้างม่อย ต.วัดเกตุ  / ต.ท่ามาลา(มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 100 บาท/บิล)  / ต.แม่เหียะ (มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 150 บาท/บิล)

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) 

อำเภอแม่ริม  : รถวิ่งเข้าส่งทุกตำบล (มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 300 บาท/บิล)

อำเภอสันทราย : รถวิ่งเข้าส่งทุกตำบล (มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 300 บาท/บิล)

อำเภอดอยสะเก็ด  : รถวิ่งเข้าส่งทุกตำบล (มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 300 บาท/บิล)

อำเภอแม่แตง  : รถวิ่งเข้าส่งทุกตำบล (มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 500 บาท/บิล)

อำเภอหางดง  : รถวิ่งเข้าส่งทุกตำบล (มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 200 บาท/บิล)

อำเภอจอมทอง  : รถวิ่งเข้าส่งทุกตำบล (มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 500 บาท/บิล)


บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปเชียงราย

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.เวียง ต. รอบเวียง ต.บ้านดู่ ต.นางแล ต.สันทราย ต.แม่กรณ์ ต.ริมกก / ต. ดอนลาน(รับในเมืองเท่านั้น) ต.ป่าอ้อคอนชัย( รับแถวป้อมตำรวจวัดร่องขุ่น)


อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) 

อ.พาน : รถวิ่งเข้า ทุกตำบล (มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 60 บาท ต่อ กล่อง )

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปพะเยา

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.เวียง  ต.แม่กา ต.บ้านใหม่  / ต.แม่ปืม ต.ท่าวังทอง (มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 50 บาท ต่อ กล่อง )

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) 

อ.แม่ใจ : รถวิ่งเข้า เฉพาะติด ถ.พหลโยธิน (มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 50 บาท ต่อ กล่อง )

 

 

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปลำปาง

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.สวนดอก ต.สบตุ๋ย ต.พระบาท ต.บ้านเสด็จ /ต.เวียงเหนือ(มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 50 บาท ต่อ กล่อง ) / ต.หัวเวียง(มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 30 บาท ต่อ กล่อง ) /ต.ชมพู ต.พิชัย (มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 150 บาท/บิล) / ต.ทุ่งฝาย(มีค่าบริการเพิ่มพื้นที่ไกล 200 บาท/บิล) 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปแพร่

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.ในเวียง ต.นาจักร ต.น้ำชำ ต.ทุ่งโฮ้ง ต.เหมืองหม้อ ต.แม่หล่าย ต.ป่าแมต  ต.แม่คำมี ต.ทุ่งกวาง ต.ร่องฟอ ต.กาญจนา / ต.บ้านถิ่น ต.วังหงส์ (มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 50 บาท ต่อ กล่อง )

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปน่าน

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.ในเวียง ต.บ่อ ต.ดู่ใต้ ต.กองควาย

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปตาก

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.ระแหง ต.หนองหลวง ต.เชียงเงิน ต.หัวเคียด ต.ไม้งาม ต.แม่ท้อ ต.ป่ามะม่วง ต.หนองบัวใต้ / ต.วังหิน(มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 30 บาท ต่อ กล่อง )

อ.แม่สอด  : รถวิ่งเข้าส่ง ต.แม่สอด ต.แม่ปะ ต.ท่าสายลวด (มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 60 บาท ต่อ กล่อง )

 

 

 

บริษัท I.T. TRANSPORT CO.,LTD. บริการส่งสินค้าไปกำแพงเพชร

อำเภอที่รถวิ่งเข้าทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์)

อ.เมือง : รถวิ่งเข้า  ต.ในเมือง ต.อ่างทอง(นัดสินค้าที่ถนนพหลโยธิน)  ต.หนองปลิง ต.เทพนคร /ต.นครชุม(มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 30 บาท ต่อ กล่อง ) /ต.ท่าขุนราม(มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 100 บาท ต่อ บิล )

 

อำเภอที่รถวิ่งเข้า (ส่งภายใน 48 ชั่วโมง) 

อ.คลองขลุง : รถวิ่งเข้า ต.คลองขลุง ต.ท่าพุทรา ต.ท่ามะเขือ (มีค่าบริการนอพื้นที่จัดส่ง 30 บาท ต่อ กล่อง )

 

 

 

We Cary, We Care – IT TRANSPORT

บริษัทขนส่งสินค้า ไอที ทรานสปอรต์ จำกัด (I.T. TRANSPORT CO.,LTD.) บริการรับขนส่งสินค้า พัศดุภัณฑ์ และสินค้าทุกชนิด (ยกเว้นสิ่งผิดกฎหมาย). ที่บรรจุหีบห่อเรียบร้อย ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค, คอมพิวเตอร์, เครื่องมือทางการแพทย์, ฯลฯ . . . ทาง บริษัทเรา เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องอาศัยมืออาชีพในการขนส่งสินค้า เพื่อที่จะให้สินค้าทุกชิ้นของลูกค้าปลอดภัยส่งถึงมือผู้รับ 100%

บริษัท ไอที บริการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง รวมทั้ง ภาคตะวันออก , ตะวันตก และ ภาคอีสาน และด้วยประสบการณ์ในการขนส่งสินค้ากว่า 10 ปี ของบริษัทเรา ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้า หรือ พัศดุภัณฑ์ ทุกชิ้นจะถึงมือผู้รับด้วยความปลอดภัย 100% และตรงเวลา แบบวันต่อวัน

We Carry, We Care – IT TRANSPORT

“ติดตามสินค้ากรอกเลขที่ใบขนส่งที่นี่”่