รับสมัครรถขนของ - บริษัทขนส่งสินค้า ITTRANSPORT

สถานที่รับสินค้า IT TRANSPORT

สอบถามข้อมูล 089-649-1111

สอบถามข้อมูล 089-609-1111

กดแอดไลน์ @ittransport

สถานที่รับสินค้า IT TRANSPORT

We Carry, We Care – IT TRANSPORT

ธุรกิจขนส่งสินค้า
ธุรกิจส่งของ กับ IT-Transport

I.T. Transport Boutique express

รายละเอียดการร่วมธุรกิจรับฝากส่งพัสดุสิ่งของ

รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์

 • ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
 • งบลงทุนสถานที่ ผู้ขอสิทธิต้องจัดเตรียมพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 20 ตารางเมตร โทนสีขาว สะอาด สว่างโล่ง มีเครื่องปรับอากาศ ส่วนสิทธิการครอบครองสถานที่แจ้งให้บริษัททราบข้อมูลเพื่อคำนวณระยะเวลาคืนทุน ร่วมกับปัจจัยค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการบริการที่บริษัทไม่ได้เรียกเก็บ
 • ค่า Royalty fee ค่า Marketing fee ไม่ได้เรียกเก็บ
 • เงินค้ำประกัน 20,000 บาท
 • ค่าตรวจวิเคราะห์สถานที่ขอเปิด 1,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอเปิด

 • เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตีขึ้นไป
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจบนโซเซียลมีเดีย Online หรือธุรกิจ SME หรือประกอบธุรกิจอื่น
 • เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการเช่าอาคารพาณิชย์ในย่านชุมชน
 • มีเวลาหรือมีตัวแทนที่สามารถบริหารสาขาได้

ร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ ติดต่อ

โทร 086-060-2244, ไลน์ 063-234-5386

สอบถามด้านงานบริการ

TEL : 02-1911101-4

TEL : 089-649-1111

TEL : 089-609-1111

LINE : @ittransport


I.T. TRANSPORT Boutique express

สิ่งที่บริษัทจัดให้เพื่อการดำเนินธุรกิจ (เมื่อผ่านการตรวจสถานที่และผ่านการสัมภาษณ์)

 • สิทธิในการดำเนินการธุรกิจสาขารับฝากพัสดุสิ่งของภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ
 • ระบบการบริหารสาขารับฝากพัสดุสิ่งของที่มีประสิทธิภาพ
 • การตกแต่งสถานที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่และตาม basic marketing concept ของบริษัทเช่น

ภายนอก

 • ป้ายโฆษณาแบบผ้าใบพิมพ์ อิงค์เจ็ท ขนาด 70% ของหน้าอาคาร
 • ป้ายโฆษณาแบบกล่องไฟ ขนาด 30% ของหน้าอาคาร
 • สติ๊กเกอร์ติดหน้ากระจก

ภายใน

 • โต๊ะขนาดใหญ่ตามสเปคการใช้งานสำหรับวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวางพัสดุ 1 ตัว
 • ชุดคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ 1 ชุด
 • เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด 1 เครื่อง
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 ตัว

ผลตอบแทนจากการรับฝากพัสดุสิ่งของ อัตราร้อยละ 18 – 20% จากรายรับ

*สิทธิพิเศษ

ได้รับพิจารณาให้สิทธิในการขยายสาขารับฝากตามจำนวนเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายประจำปีที่บริษัทกำหนดเป้าหมายไว้แล้ว

ร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ ติดต่อ

โทร 086-060-2244, ไลน์ 063-234-5386