เกี่ยวกับบริษัท I.T. Transport.Co.,Ltd

เกี่ยวกับบริษัท IT TRANSPORT

สอบถามข้อมูล 089-649-1111

สอบถามข้อมูล 089-609-1111

กดแอดไลน์ @ittransport

เกี่ยวกับบริษัท IT TRANSPORT

We Carry, We Care – IT TRANSPORT

logo IT-TRANSPORT บริษัทขนส่งสินค้า

บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด (I.T TRANSPO

บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด (I.T. Transport.Co.,Ltd) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจการขนส่งสินค้ามานานกว่า 10 ปี บริษัทเรารับขนส่งสินค้าทั่วไป ทั้งจากบุคคลธรรมดาจนไปถึงผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าต่างๆ ส่งไปยังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด. ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

โดยมีคลังเก็บและกระจายสินค้าหลักตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ในบริเวณอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยประสิทธิภาพของบุคคลากร และ การจัดการบริหารการส่งสินค้าที่เป็นระบบของเรา จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพระดับมาตราฐานสากล

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัท ไอที ทรานสปอร์ต ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ไอที และ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ทางบริษัทมีมาตราการความปลอดภัยของสินค้าสูงมาก อีกทั้งยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา และความรวดเร็วในการส่งอย่างยิ่งยวด ลูกค้าสามารถตรวจสอบติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24ชม.ผ่านทางเวปไซท์ของบริษัท นอกจากนี้รถบรรทุกขนส่งสินค้าทุกคันของเรา ยังมีการนำระบบติดตามรถยนต์ หรือ GPS Tracking มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ลูกค้า และ ผู้ดูแลของเราสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานของรถขนส่งสินค้าได้อย่างละเอียด ด้วยระบบและความใส่ใจทั้งหมดที่ทาง I.T. Transport มอบให้กับลูกค้า บริษัทเราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศ ให้เป็นผู้ขนส่งสินค้าตลอดมาRT.CO.,LTD)

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission)

  1. ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา ในราคาเป็นธรรมไม่เป็นภาระต่อลูกค้า
  2. นำเสนอบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า
  3. นำเสนอการบริการ ตรงตามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
  4. มุ่งมั่นทำธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เพื่อความยั่งยืนในการเป็นคู่ค้าร่วมกัน
  5. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
  6. ขยายสาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้า
  7. สร้างบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ที่จะหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  8. ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่รับมอบหมายจากลูกค้า
  9. มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่บรรทุกสินค้าเกินน้ำหนัก และมีนโยบายต่อต้านยาเสพติดที่ชัดเจน